Najznačajnije aktivnosti i novosti

15.03.15.05.2024. godine

U okviru projekta „Unapređenje socijalne inkluzije OSI i njihovih porodica pružanjem savjetodavno-terapijskih usluga u lokalnoj zajednici“ koji NVU Djeca Crne Gore sprovodi u partnerstvu sa NVU „Staze“ i  NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“, uz podršku UNDP kancelarije u Podgorici u sklopu projekta „Unaprijeđenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori“, u Prvom udruženju roditelja sprovedene su sljedeće aktivnosti kroz rad psihoterapeuta/psihologa – psihološko savjetodavne, grupne sesije i individualni rad psihoterapeuta/psihologa sa mladima sa invaliditetom.

Aktivnosti su počele potpisivanjem partnerskog sporazuma između NVU Djeca Crne Gore i naše organizacije, odmah nakon toga sklopljen je ugovor o djelu sa psihologom.

U toku ovog perioda realizovano je 17 grupnih radionica. Na radionicama se radilo na vizuelnom kontaku učesnika, razvoju međusobnog povjerenja, poštovanja i razumijevanja, kao i usmjerenog međusobnog pomaganja jedni drugima.

Na radionicama je prisustvovalo 13 OSI, uzrasta od 18 do 30 godina, 6 muskaraca i 7 djevojaka.

U ovom periodu realizovane su 53 individualna tretmana u kojima je učešće uzelo 9-oro mladih sa invaliditetom i njihovi roditelji, uzrasta od 18 do 30 godina. (4 djevojke i 5 muškaraca). Akcenat je stavljen na razvoj pažnje, koncentracije, kognitivnog i socio – emocionalnog razvoja.

Cilj psihosocijalne podrške je ostvariti povjernje OSI i njihovih roditelja pridruživanjem sa psihologom, koji ima cilj ohrabriti OSI o govorenju o svojim problemima unutrašnjim osjećajima kao prvi najvažniji korak u rješavanju istih i očuvanju njihovog mentalnog zdravlja.

07.05.2024. godine

Organizovan Podgorički Bazar

U organizaciji Glavnog grada Podgorica u 19 časova otvoren je Podgorički bazar u kojem je učestvovala i naša organizacija koja je dobila štand na korišćenje u vrijeme održavanja bazara. Naša organizacija je na štandu izložila proizvode u dekupaž tehnici koje su izradili naši mladi sa invaliditetom na organizovanim edukativno-kreativnim radionicama u našem udruženju, kao jedan od vidova podrške usluga za život u zajednici mladima sa invaliditetom koji nisu nigdje angažovani.

31.03.2024. godine.

Završena realizacije projekta “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” iz oblasti “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2023. godinu a koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Projekat je realizovan od 01.10.2023. – 31.03.2024. godine u vremenskom trajanju od 6 mjeseci, odobreni iznos za realizaciju istog je bio 31.660,98 € a utrošena sredstva su u iznosu 31.666,03 €.

Na osnovu indikatora projekta ostvarili smo u potpunosti opšti cilj projekta u smislu obezbjeđenosti kontinuiteta pružanja servisa podrške u vaninstitucionalnom obliku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju a što je implementiralo potpunu ravnopravnost djece i mladih sa smetnjama u razvoju sa drugim licima u društvu, što je bio i imperativ pri realizaciji ovog projekta.

Na samom početku realizacije projekta postignut je opšti cilj istog, obezbijeđeno je pružanje licencirane usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške čime je automatski ostvareno unapređenje socijalne i dječje zaštite u lokalnoj samoupravi.

Na osnovu gore navedene činjenice i realizovanih aktivnosti odobrenog projekta, ispunili smo i pod ciljeve ovog projekta u smislu da je uspostavljena i obezbijeđena standarizovana usluga po principu specifičnih potreba korisnika, čime smo unapredili socijalnu i dječju inkluziju u lokalnoj zajednici.

U okviru realizovanih aktivnosti ovog projekta organizovali smo akreditovanu dvodnevnu obuku pod nazivom “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom” na kojoj je prisustvovalo 17 učesnika stručnih radnika i saradnika. Unapređena su  znanja, vještine i kompetencije za 12 stručnih radnika i pet saradnika. Na osnovu evaluacije održane obuke putem evaluacijskih listića i na osnovu izvještaja trenera, učesnici su imali samo pozitivne kritike. Najviše im se svidjela interakcija, razmjena iskustava, komunikacija, sticanje novih znanja i iskustava, različiti pogledi na istu problematiku, praktične radionice, razmjena iskustava, primjeri iz prakse, pojašnjenje Zakona iz perspekrive socijalnih radnika, grupni zadaci, komunikacija sa kolegama, diskusija o prevazilaženju problema u radu i strahova.

Učesnici su bili veoma zadovoljni seminarom, imali su sve pohvale za trenera, za način izlaganja, uključivanja učesnika, navodjenje primjera iz prakse, nesebično prenošenje znanja, pristupačnost, jasnost izlaganja…

Komentar jednog od učesnika je bio da je struka socijalnog radnika humana ali teška i da ponekad pomisli da li je to to a kada prisustvuje ovakvim seminarima ipak zaključi da je izabrala pravo zanimanje. Učesnici su bili veoma zainteresovani i aktivno su učestvovali i na kraju izrazili potrebe za organizovanjem više sličnih obuka. Usmena evaluacija kao i popunjene evaluacione liste su pokazatelj da su učesnici bili zadovoljni seminarom (ocjena 5), što je i opšti utisak trenera.

Realizacijom odobrenih aktivnosti projekta, unaprijedili smo razvoj i sprovođenje licencirane usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, po principu specifičnih potreba djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Zapošljavanjem jednog stručnog radnika, 8 saradnika i pružanjem podrške roditeljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz pružanje usluga za 10-oro djece i mladih sa smetnjama u razvoju, unaprijedili smo socijalnu inkluziju u lokalnoj zajednici.

Organizovan okrugli sto u PR centru u Podgorici, koji je volonterski doprinos podnosioca i partnera na projektu, na temu izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici u vezi usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, prilagođavanje normativa i standarda za pružanje usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Izrađeni su zaključci sa istog i poslati predlozi predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, tačnije Direktoratu za socijalno staranje i dječju zaštitu.

Organizovanjem susreta i druženja djece i omladine sa smetnjama u razvoju kroz posjete i obilaske istorodnih lokalnih roditeljskih udruženja članica Nardos-a, ojačali smo kapacitete organizacije i osnažili prvenstveno mlade sa smetnjama u razvoju, da lakše prihvate invaliditet kroz samu činjenicu da imaju drugare sa istim ili sličnim smetnjama i u drugim krajevima Crne Gore, a naročito da ublažimo posljedice sprovedenih mjera izazvane izolacijom radi zaštite od virusa COVID 19, u protekle tri godine. Samom realizacijom projektnih aktivnosti u smislu ostvarenog kontinuiteta pružanja usluga i prezentacijom istih na sajtu udruženja i partnera na ovom projektu, putem medija, na najbolji način smo promovisali ulogu nevladinih organizacija roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, koje pružaju socijalne usluge, kao odgovorni, vidljivi, kompetentni i kvalitetni akteri u lokalnoj zajednici.

23. – 24.03.2024. godine

U prostorijama našeg udruženja održana dvodnevna obuka po akreditovanom programu “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”. Program je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Opšti ciljevi programa obuke su: unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i ostvarivanje prava na korišćenje usluga u lokalnoj zajednici i njihov boravak u porodici.

Obuka je besplatna i realizovala se u sklopu projekta Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života.”, koji realizuje NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u partnerstvu sa NVO “Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore” – NARDOS, a finansijski je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Na obuci je prisustvovalo 17 učesnika stručnih radnika i saradnika, koji će dobiti sertifikate od strane Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu po završetku iste.

04.03.2024. godine

Podgorica, PR centar početak u 10 časova.

Održan okrugli sto na temu “Izmjene i dopune Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, u djelu normativa i standarda za pružanje usluge pomoć u kući i razvoj potencijala i osnaživanje korisnika za uslugu pomoć u kući“, sa ciljem prilagođavanja normativa i standarda za pružanje usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom.

Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici”, koji realizuje NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u partnerstvu sa NVO “Nacionalnom asocijacijom roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore” – NARDOS, a finansijski je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjihskih prava.

S obzirom da je ista ova aktivnost predviđena i drugim projektom koji trenutno realizujemo a nije finansijski podržana i zbog aktuelnosti teme zbog koje smo realizovali okrugli sto (u toku je rad radne grupe na izmjeni Pravilnika), istu smo realizovali u sklopu projekta “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života“, finansijski podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

https://prcentar.me/clanak/drava-da-omogui-dugoronu-odrivost-usluga-podrke-za-ivot-u-zajednici-i-promjenu-standarda-i-normativa-za-uslugu-pomo-u-kui-prilagoenu-korisnicima-djeci-i-mladima-sa-smetnjama-u-razvoju-i-licima-sa-invaliditetom/2537

16.02.2024. godine

Organizovani susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju, jednodnevni izlet kao jedna od aktivnosti projekta pod nazivom “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” , finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja. Posjetili smo turističke potencijale Opštine Žabljak i naše prijatelje iz Tuzi, udruženje Djeca Crne Gore. Učestvovalo je 25 članova udruženja i postigli smo osnovni cilj ove aktivnosti a to je: Razmjenjena iskustava između djece i mladih sa smetnjama u razvoju, između roditelja i upoznati sa kulturnim znamenitostima i turističkim potencijalima CG.

05.02.2024. godine

Podjeljeno 80 slatkih paketića našim članovima, donacija Crvenog krsta Čukarica iz Beograda, što im se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo na ukazanoj pažnji i donaciji.

01.02.2024. godine

Početak realizacije jedne od aktivnosti projekta, zapošljavanje 6 saradnika na pružanju usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju na osnovu projekta pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Ova aktivnost će biti realizovana u roku od 6 mjeseci od 01.02 – 31.07.2024. godine. Radno angažovano na osnovu ugovora o radu 3 saradnika sa punim radnim vremenom i 3 saradnika sa 1/2 punog radnog vremena za pružanje usluge pomoć u kući za 7 djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Takođe, početak realizacije druge aktivnosti na projektu “Edukativno-kreativne radionice i psihološka podrška za roditelje i mlade sa smetnjama u razvoju”, koja je predviđena da se sprovodi u roku od 5 mjeseci od 01.02.-30.06.2024. godine. Ovu aktivnost realizuje stručni radnik-psiholog, koji je honorano angažovan i posjeduje licencu za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

17.01.2024. godine

Emitovanje radio emisije “Svijet jednakih šansi” posredstvom RTVCG na temu “Izmjene i dopune Zakona o NVO i finansiranje OOSI”. Zabrinjava dugogodišnja praksa i način primjene Zakona o nevladinim organizacijama, posebno u dijelu finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, ali i nezainteresovanost Vlade Crne Gore (svih dosadašnjih sastava) da pristupi izmjenama i dopunama tog zakonskog rješenja. Tako, već godinama, reprezentativne i autentične organizacije osoba s invaliditetom ostaju bez finansijske podrške za realizaciju svojih ideja, iako najčešće imaju višestruke uloge u crnogorskom društvu.

Jedan od govornika bio je Savo Knežević predsjednik Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

https://rtcg.me/radio/emisije/svijetjednakihsansi/517815/svijet-jednakih-sansi.html

01.01.2024. godine

Počela realizacija projekta pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Period realizacije projekta od 01.01.-31.07.2024. godine.

Opšti cilj projekta: Stvaranje uslova za eliminaciju intersekcijske diskriminacije i društvene isključenosti sa kojima se suočavaju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju sa posebnim akcentom na djecu, koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije u svim oblastima  od značaja za postizanje potpune ravnopravnosti i jednakog položaja u društvu, kroz obezbjeđivanje kontinuiranog pružanja servisa podrške.

29.12.2023. godine

Izvršena podjela novogodišnjih paketića od strane predstavnika Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, koji su donirali novac za kupovinu istih, što im se ovom prilikom zahvaljujemo.

28.12.2023. godine

Održana redovna godišnja Skupština udruženja na kojoj je predstavljen narativni i finansijski izvještaj rada udruženja u 2023. godini od strane predsjednika iste, koji su usvojeni od strane članova Skupštine.

18.12.2023. godine

Proslava Nove godine i podjela paketića našim članovima udruženja. Restoran Internacional u 18 časova. Obezbjeđeno 360 novogodišnjih paketića.

Naši donatori: Sara Bero, kladionice LOB i gospođa Bilja Drakić iz butika 2 angels, obezbjedili su novogodišnje paketiće za naše članove, što im se ovom prilikom od srca zahvaljujemo. Takođe, zahvaljujemo se našim prijateljima iz restorana Internacional, koji nam svake godine izlaze u susret i organizuju proslavu Nove godine. Zahvaljujemo se svim umjetnicima i muzičarima koji su doprinijeli da naša proslava bude na većem muzičkom i animatorskom nivou.

13.12.2023. godine

Učešće na završnoj Konferenciji EU projekta u realizaciji NVU “Staze”, gdje smo predstavili rezultate našeg projekta na osnovu sredstava dobijenih od subgrantinga za realizaciju projekta u 2022. – 2023.godini.

11.12.2023. godine

Učešće našeg predstavnika udruženja na proslavi povodom obilježavanja 20 godina postojanja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Ovom prilikom čestitamo Zaštitniku ovaj značajni jubilej i da im poželimo dobro zdravlje i nastavak uspješnog rada.

30.11.2023. godine

Učešće našeg predstavnika udruženja na predstavljanju Strategije ranog razvoja, koju je usvojilo Ministarstvo zdravlja. Takođe, učešće na razgovorima o rodnoj ravnopravnosti u prostorijama JU Muzeji i galerije Podgorica u organizaciju UNDP-a.

29.11.2023. godine

Učešće našeg predstavnika udruženja na međusektorskim Konsultacijama u organizaciji NVO Roditelji na temu “Nasilje u porodici i vršnjačko nasilje”

27.11.2023. godine

Učešće našeg predstavnika udruženja u Nacionalnim konsultacijama o zdravstvenoj jednakosti za lica sa invaliditetom i djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Da bi podržali napore Crne Gore ka ostvarenju cilja univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom te postizanju ciljeva održivog razvoja vezanim za zdravlje, Ministarstvo zdravlja uz podršku SZO i UN partnera u Crnoj Gori razvija strateški akcioni plan, koji će uključivati prioritetne intervencije namjenjene unapređenju jednakosti za LSI i djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

23.11.2023. godine

Potpisan Ugovor sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava o finansiranju projekta pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju pružanjem podrške za život u zajednici”.

Učešće našeg predstavnika udruženja na Sastanku sa stručnim konsultantom UNDP-a gospođom Jadrankom Kaluđerović na temu “Analiza raspoloživosti podataka OOSI u Crnoj Gori”.

09. – 10.11.2023. godine

Učešće našeg predstavnika udruženja na radionici “Izrada smjernica za inkluzivno budžetiranje usluga za LSI” u organizaciji UNDP-a i UNICEF-a.

08.11.2023. godine

Učešće našeg predstavnika povodom dana UN i na obilježavanju 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Jedan od zaključaka sa ove manifestacije je da se mora usmjeriti posebna pažnja prema ostvarivanju prava i položaju djece, naročito na porodice koje nemaju jednake mogućnosti, djecu izloženu siromaštvu, nasilju, bez pristupa obrazovanju. Zabrinjava statistički podatak da skoro svako treće djete u Crnoj Gori živi u siromaštvu. Stoga je neophodno da naša država stvori ambijent u kome će svako dijete moći da odrasta sigurno, zdravo i obrazovano bez barijera.

06.11.2023. godine

Počela obuka “Izrada sitnih predmeta i nakita” za 8 mladih lica sa invaliditetom u prostorijama našeg udruženja u trajanju od dva mjeseca, kao vid partnerske podrške i saradnje sa NVU “Staze” u realizaciji projekta “Povećanje stepena uključenosti LSI na tržište rada”.

01.11.2023. godine

Početak realizacije glavne aktivnosti projekta, zapošljavanje 1 stručnog radnika i 8 saradnika na pružanju usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju na osnovu projekta pod nazivom “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života“, finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava Ministarstva rada i socijalnog staranja. Aktivnost će biti realizovana u roku od 5 mjeseci od 01.11.2023. – 31.03.2024. godine. Radno angažovano na osnovu ugovora o radu 6 saradnika sa punim radnim vremenom i 2 saradnika sa 1/2 punog radnog vremena za pružanje usluge pomoć u kući za 10 djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne i dječje zaštite putem obezbijeđenog kontinuiranog pružanja licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

30.10.2023. godine

Potpisan Ugovor o partnerstvu sa našim uvaženim prijateljima i kolegama NVU “Staze” o realizaciji projekta pod nazivom “Povećanje stepena uključenosti LSI na tržište rada” odobren od strane ZZZ CG na osnovu javnog konkursa Grant šeme. Period realizacije od 03.10.2023. – 03.08.2024. godine.

13.10.2023. godine

Prisustvo našeg predstavnika na sastanku sa uvaženim predsjednikom Crne Gore gospodinom Jakovom Milatovićem. Tema i povod za održavanje sastanka je uvod u bliskiju i redovniju saradnju u formi redovnih sastanaka, sa konkretnim prijedlozima aktivnosti na poboljšanju stanja u oblastima koja se tiću prava djece, obrazovanja, inkluzije i socijalne zaštite u Crnoj Gori. Naš predstavnik je prenio predsjedniku države stanje u ostvarivanju prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja. Predsjednik Milatović je odmah u toku sastanka iznio neke prijedloge u cilju dalje saradnje sa NVO sektorom koji se bavi pravima djece, naročito sa roditeljskim udruženjima i OOSI u narednom periodu

https://www.instagram.com/p/CyVzjimIl9S/?igsh=MzdtcGFyZm82Mzhh

10.10.2023. godine

Završena je realizacija projekta u vezi realizacije programa “Direktno otvaranje radnih mjesta-javni rad” za 2023. godinu, finansijski podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Period realizacije od 11.07. do 10.10.2023. godine a ukupno odobrena sredstva su bila u iznosu od 8.521 eura za 5 učesnika.

Ostvareni rezultati projekta su: edukovano 5 nezaposlenih lica za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženju i u kući, zaposleno 5 nezaposlenih lica – žena, koja se nalaze u evidenciji nezaposlenih lica u Zavodu, uspostavljen rad 2 stručna radnika i 3 saradnika na pružanju podrške u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa kombinovanim smetnjama u razvoju u trajanju od 3 mjeseca, radna i socijalna uključenost 5 nezaposlenih lica-žena prioritetno osposobljenih za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, obezbijeđena svakodnevna podrška i socijalna ukljućenost za 20–oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

06.10.2023. godine, Beograd

Obilježavanje Svijetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom i 50 godina od osnivanja Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije

Predstavnici našeg udruženja bili su gosti Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, tačnije njihovoj članici iz Beograda na obilježavanju Svijetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom i Svečanoj Akademiji povodom 50 godina od osnivanja Saveza.

06.10.2023. godine

Obilježavanje Svijetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom i rođendana udruženjaSaopštenje za javnost

Cerebralna paraliza je globalni fenomen. Svijetski dan osoba sa cerebralnom paralizom, 6.oktobar, podsjetnik ja da na svijetu više od 17 miliona ljudi živi sa ovim stanjem. Oko 350 miliona ljudi je u bliskoj vezi sa djetetom ili odraslom osobom koja ima cerebralnu paralizu. Cerebralna paraliza je jedan od najučestalijih oblika fizičkog invaliditeta. Jedno od pet stotina djece rađa se sa cerebralnom paralizom. Skoro polovina osoba koje žive sa cerebralnom paralizom rođena je prevremeno. U Holandiji se na svaka 22 sata rodi djete sa cerebralnom paralizom.

Nažalost u Crnoj Gori nemamo zvanične podatke koliko imamo djece rođene sa cerebralnom paralizom, jedina smjernica nam je po poslednjim istraživanjima Svijetske zdravstvene organizacije, da od 15-18% opšte populacije čine osobe sa cerebralnom paralizom.

Cerebralna paraliza je kompleksno stanje koje varira od slabosti u jednoj ruci do potpune nemogućnosti voljnih pokreta. Jedno od četvoro djece sa cerebralnom paralizom je neverbalno, jedno od četvoro ima motoričke teškoće koje onemogućuju hod, jedno od dvoje ima intelektualni invaliditet, jedno od četvoro ima epilepsiju.

Svijetski dan osoba sa cerebralnom paralizom ustanovljen je 2012. godine od strane Saveza za cerebralnu paralizu i od tada okuplja osobe koje žive sa ovim stanjem, njihove porodice, saveznike, zastupnike i organizacije u više od 100 zemalja svijeta.

Jedan od ciljeva Svjetskog dana osoba sa cerebralnom paralizom je promocija inkluzivnog društva, a način da se to ostvari je edukacija o tome da cerebralna paraliza nije pitanje izolovanih slučajeva nego društva u cjelini.

U mnogim zemljama širom svijeta, osobe koje imaju cerebralnu paralizu su stigmatizovane, uskraćuje im se obrazovanje i izolovane su od šire zajednice, izložene sažaljenju ili prezaštićivanju. Svjetski dan osoba sa cerebralnom paralizom je prilika za stvaranje akcije koja će dovesti do otvorenijih umova i inkluzivnog društva.

U 65 zemalja svijeta, gdje spada i naša zemlja, postoji aktivna grupa porodica i organizacija koje rade na unapređenju tretmana cerebralne paralize, finansiraju dalja istraživanja ovog stanja, doprinose kvalitetu života osoba sa cerebralnom paralizom, njihovim mogućnostima za obrazovanje, rad i uključivanje u sve sfere društvenog života.

Povodom svega gore navedenog, NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ iz Podgorice, organizovalo je dana 06.10.2023. godine u 11 časova na Trgu Nezavisnosti u Podgorici puštanje 26 plavih balona, kao vid podrške osobama sa cerebralnom paralizom i njihovim porodicama, kao simbol obilježavanja ovog značajnog datuma i obilježavanje 26 godina od osnivanja udruženja.

01.10.2023. godine

Počeo sa realizacijom projekat pod nazivom “Unapređenje vaninstitucionalnog oblika podrške pružanjem licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu sredstava NVO Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne i dječje zaštite putem obezbijeđenog kontinuiranog pružanja licencirane usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Rok za realizaciju projekta je 6 mjeseci a odobrena sredstva su u iznosu od 31.660,98 eura.

29.09. – 01.10.2023. godine

IX Sajam medicine Crne Gore 2023.                         

Predstavnici našeg udruženja učestvovali su na IX Sajmu medicine Crne Gore sa svojom postavkom i prezentacijom sitnih predmeta izrađenih u dekupaž tehnici od strane naših članova mladih sa smetnjama u razvoju. Takođe, učesnicima Sajma i stručnim radnicima podijelili smo akentne listiće sa pitanjima oko načina ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i OSI iz domena zdravstvene zaštite.

16.09.2023. godine

Učešće na manifestaciji “Sabor Čovekoljublja Srbije”

Delegacija od dva člana udruženja učestvovala je na “Saboru Čovekoljublja Srbije” u organizaciji Crvenog krsta Čukarica a na poziv od strane direktora g. Zvezdana Bradića. Učešćem na Saboru predstavili smo rad našeg udruženja sa izložbenom postavkom radova u dekupaž tehnici od strane mladih sa smetnjama u razvoju, koje izrađuju na edukativnim radionicama koje dva puta sedmično sprovodimo u našim prostorijama. Sabor je oglasio otvorenim g. Nikola Selaković ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji je nakon toga obišao našu izložbenu postavku gdje smo u neformalnom razgovoru razmjenili informacije o našem radu.

10.07.2023. godine

Počeo sa realizacijom projekat finansijski podržan od strane ZZZCG, pod nazivom “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad“ za 2023. godinu. Vrijeme trajanja projekta tri mjeseca gdje će biti zaposleno 5 nezaposlenih žena sa evidencije Biroa rada Podgorica. Ukupno odobrena sredstva za realizaciju Javnog rada su 8.521,00 €.

20.06.2023. godine

Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Realizovana završna aktivnost projekta, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava pod nazivom “Smanjenje ntersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih LSI pružanjem podrške za život u zajednici i jačanje kapaciteta NVO”.

Održano jednodnevno putovanje u gradove Kolašin i Bijelo Polje za 32 učesnika. Izvršena posjeta turističkoj destinaciji skijalištu Kolašin 1600 i posjeta roditeljskom udruženju “Oaza” i turističkim znamenitostima grada Bijelog Polja. Razmjenjena iskustva između djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja, upoznati sa kulturnim znamenitostima i turističkim potencijalima gradova Kolašin i Bijelo Polje.

31.05.2023. godine

Sastanak članova i članica Monitoring mehanizma

Institucija Zaštitnika organizovala je prvi sastanak članova i članica nezavisnog mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetim u Crnoj Gori.

 Sastanku su prisustvovali svi članovi i članice na kojem je raspravljano o nacrtu teksta Poslovnika o radu, a sumirane su dosadašnje aktivnosti u vezi sa terenskim posjetama i izvještajima sa posjeta; materijalom koji je pripreman kao osnova za buduće djelovanje u vidu analize komparativnih iskustava i primjera dobrih praksi nezavisnog monitoring mehanizma. U svojstvu posmatračica sastanku su prisustvovale i Anjet Lanting iz Kancelarije UN-a za ljudska prava i Irena Marunović, nacionalni konsultant – koordinator zajedničkog UN projekta „Ubrzavanje inkluzije za djecu i odrasle sa invaliditetom“.

Svi članovi i članice saglasni su sa modelom kojim je predviđeno uključivanje organizacija osoba sa invaliditetom u proces praćenja primjene, tim prije što pravo odlučivanja kao pravo glasa imaju predstavnici/e javnim pozivom izabranih organizacija i ovlašćeni/a predstavnik/ca Zaštitnika.

Nakon što sačinimo konačnu verziju Poslovnika o radu njegovo usvajanje se očekuje na drugom sastanku članova i članica, na kojem će se razgovarati i o planu i programu rada.

30.05.2023. godine

Učešće na evaluacijskom sastanku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu sa stručnom konsultantkinjom iz EU, na temu deinstitucionalizacija djece i formiranje specijalizovanog hraniteljstva za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

27.05.2023. godine

Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Realizovana završna aktivnost projekta, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vanistitucionalnom obliku podrške”. Planirana aktivnost je realizovana jednodnevnom posjetom Pljevljima i Žabljaku na kojoj je učestvovao 31 korisnik, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihovi pratioci. Jedan od konkretnih razultata postignutih sa realizacijom ove aktivnosti je razmjenjena iskustava između roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, između djece i mladih sa smetnjama u razvoju i ništa manje važno, upoznati su sa kulturnim znamenitostima i turističkim potencijalima ova dva grada na sjeveru Crne Gore.

26.05.2023. godine

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana – predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada Podgorica, predložili smo sekretara udruženja Milicu Šćepanović.

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje kandidata za tri člana –  predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija, predložili smo potpredsjednika udruženja Sandru Šćepanović.  

25.05.2023. godine

Održan sastanak sa zamjenicima gradonačelnice Glavnog grada g. Šaranovićem i g. Rakčevićem. U jednom srdačnom razgovoru zamjenici su upoznati sa radom udruženja i predstavljeni su predlozi za dalje unapređenje saradnje sa Glavnim gradom.

15. – 16.05.2023. godine

UNICEF u Crnoj Gori u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, organizovao je dvodnevnu obuku za izgradnju kapaciteta nosilaca dužnosti za unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji institucionalizacije i pružanju integrisanih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju. Obuke je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, na kojoj je prisustvovao naš predstavnik Savo Knežević.

06. – 07.05.2023. godine

Održano međunarodno paraplivačko takmičenje Sarajevo OPEN, na kojem su učestvovali mladi sa invaliditetom članovi našeg udruženja i osvojili dvije zlatne, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju. Učesnici i osvajači medalja su: Igor Mijović, Ivan Vuković, Nikola Đukić, Tomas Radulović i Filip Šćepanović. Sve čestitke našim plivačima.

28. – 29.01.2023. godine

Održana dvodnevna obuka po akreditovanom programu pod nazivom “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”. Opšti ciljevi programa obuke su: unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i ostvarivanje prava na korišćenje usluga u lokalnoj zajednici i njihov boravak u porodici.

Obuka je jedna od aktivnosti projekta koji se realizuje u sklopu projekta Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem podrške za život u zajednici i jačanje kapaciteta NVO.”, koji realizuje NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u partnerstvu sa NVO “Zračak nade” iz Pljevalja, a finansijski je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjihskih prava.

16.01.2023. godine

Počeo sa realizacijom projekat, finansijski podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava a nakon sprovedenog Javnog konkursa “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i taeškoćama u razvoju”, pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života u vanistitucionalnom obliku podrške”.

Vrijeme realizacije projekta je u trajanju od 5 mjeseci od 16.01. – 15.06.2023. godine, odobreni iznos za realizaciju programa je 32.781,80 €.

Opšti cilj programa: Obezbijeđeno pružanje licencirane usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Jedna od glavnih aktivnosti ovog programa odnosi se na radno angažovanje 1 stručnog radnika i 10 saradnika na pružanju licencirane usluge podrške za život u zajednici, usluga pomoć u kući za 21 korisnika.

11.01.2023. godine

U 11 časova svečano otvaranje i zvanično puštanje u rad vertikalne invalidske platforme – lifta u objektu i za potrebe Instituta za bolesti djece KCCG u Podgorici.

Medijsko predstavljanje otvaranja (od 28.22 minuta.)

Svečano presijecanje vrpce obavili su direktor IBD KCCG – dr Velibor Majić i predsjednik NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ Savo Knežević.

Projekat je, ukupne vrijednosti blizu 37.000 eura, realizovan zahvaljući donaciji blizu 24.000 eura NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ iz Podgorice, dok je ostali dio finansijskih sredstava obezbijedio KCCG.

Jelena Raičević, iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, istakla je da je u okviru sektorske analize za 2021. godinu Ministarstvo finansiralo projekte nevladinih organizacija iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom. U tu svrhu ministarstvo je dobilo 80 hiljada eura i finansiralo je pet projekata.

– Prvonagrađeni projekat je projekat nevladine organizacije „Prvo udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ i finansirano je sa 20 hiljada eura što je i bio maksimalni iznos koji je opredijeljen za finansiranje jednog projekta. U toku realizacije projekta desile su se neke nepredviđene stvari, došlo je do nagle inflacije, skoka cijena u građevinarstvu. Ta opredijeljena sredstva su se ubrzo pokazala da su nedovoljna tako da je pred nevladinim sektorom bio novi izazov. Trebalo je obezbijediti nova sredstva, nove izvore i nove sponzore ili saradnike koji bi kompletirali i zatvorili ovu finansijsku situaciju. U tom cilju potpisan je memorandum o saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore – naglasila je Raičević.

Raičević ističe da su zahvaljujući zalaganju svih iz nevladine organizacije na čelu sa predsjednikom Savom Kneževićem uspjeli da realizuju ovaj projekat na opšte zadovoljstvo jer ovo je pravi primjer jednog vidljivog projekta, kako ona kaže: „to je dobro koje ostane cijeloj Crnoj Gori, koje ostaje Kliničkom centru i svim ljudima kojima bude bilo potrebno“.

– Zahvalila bih u svoje lično ime i u ime Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma gospodinu Savu Kneževiću koji je sa svojim požrtvovanim i nesebičnim radom doprinio realizaciji ovog projekta i ciljeva koji su visoko postavljeni i definisani. Takođe bih kao jedan od ciljeva koji se ostvaruju kroz ovaj projekat istakla saradnju državnih organa, nevladinog sektora i svih aktera koji su uspjeli da doprinesu realizaciji ovog projekta sa pozicije koje pokrivaju ili ulogu koju obavljaju. Na kraju svih izazova sa kojima se tokom projekta sretao nevladin sektor, možemo reći tu čarobnu riječ „uspjeli smo“ za dobro svih – istakla je Raičević.

Predsjednik NVO „Prvo udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ Savo Knežević, istakao je da danas prisustvujemo jednom više nego humanom, prijeko potrebnom i zajedničkom ostvarenju cilja a to je puštanje u rad vertikalne invalidske platforme-lifta za opštu upotrebu i na korišćenje za potrebe poliklinike IBD-a.

– Ovaj cilj smo ostvarili zahvaljujući prvenstveno jednoj dobroj ideji od strane roditelja i menadžmenta NVO „Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“, koji je na osnovu odobrenog projekta pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi“ a na osnovu Javnog poziva za finansiranje NVO koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom ,,Pristupačnost objekata licima sa invaliditetom – kao načelo pri planiranju i izgradnji objekata”, gdje je jedan od ciljeva istog poboljšanje primjene propisa radi povećanja opšteg nivo pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi za LSI u ovom slučaju za djecu sa smetnjama u razvoju – kazao je Knežević.

Knežević ističe da je realizacija glavne aktivnosti ovog projekta izgradnja i puštanje u rad vertikalne invalidske platforme – lifta, što je sa ovim današnjim danom i učinjeno. Takođe, uspješnim završetkom ovog programa doprinijeli su i ostvarivanju strateškog cilja ovog Javnog poziva i zadovoljenje potreba ciljne grupe a to je rješavanje pristupačnosti Poliklinike IBD-a prvenstveno za djecu sa smetnjama u razvoju.

– Ne samo da smo postigli jedan cilj već slobodno mogu reći da smo postigli višestruki cilj, jer ovaj lift neće biti samo namijenjen na korišćenje djeci sa smetnjama u razvoju slabe pokretljivosti i korisnike kolica, već i tipičnoj djeci koja će da koriste usluge poliklinike IBD-a a što je prema nezvaničnim podacima otprilike od 500 do 1000 djece dnevno. Takođe, lift će da se koristi i za prebacivanje medicinske opreme za potrebe poliklinike i ambulanti koje su smještene na gornjem spratu iste a koje su u službi specijalističkih pregleda za naše najmlađe građane, kojima moramo posvetiti posebnu pažnju – rekao je Knežević.

Istakao je značaj multisektorske saradnje u ovom možda jedinstvenom slučaju u ovom vremenu svjetske ekonomske krize, jer samo ovakvim načinom saradnje između institucija sistema, NVO sektora i privrednog sektora mnogo jednostavnije možemo uspješno realizovati ovakve projekte koji su od opšeg značaja za naše roditelje i djecu a naročito za LSI i djecu sa smetnjama u razvoju“.

Zahvalio je menadžmentu KCCG na čelu sa direktoricom dr Ljiljanom Radulović, direktoru IBD-a dr Veliboru Majiću, koji su, kako je kazao, prepoznali značaj ovog projekta i dali saglasnost za njegovu realizaciju, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, koji su opredjelili sredstva za realizaciju ovog projekta, posebno predsjednici Komisije za raspodjelu sredstava za NVO Jeleni Raičević, koja je svojim ličnim zalaganjem omogućila realizaciju ovog programa, zatim svim privrednim društvima koji su svojim donacijama doprinijeli obezbjeđivanju nedostajućih sredstava za završetak radova.

Takođe je izrazio zahvalnost i kompanijama Th Lift Beograd i Th Lift Podgorica koji su obezbjedili konstruciju lifta kao i svim inžinjerima, stručnom i tehničkom osoblju KCCG, koji su učestvovali u radovima pri izgradnji i ugradnji lifta.

Dr Velibor Majić, direktor IBD-a KCCG rekao je da mu je drago što vidi kolektiv u ovolikom broju, što ih vidi sve nasmijane i što su konačno dočekali realizaciju jedne ideje koja je stara, kak on kaže, bar 20-ak godina i koja je stalno odlagana, a ideja je bila toliko plemenita da je trebalo mnogo ranije da se realizuje.

– Kad je gospodin Savo Knežević imao prvi sastanak sa mnom to je bilo prije više od godinu dana i moram priznati da sam bio skeptik da ćemo je realizovati. Danas sam vrlo ponosan što vidimo da je skoro godinu dana proteklo a da već imamo izgrađen objekat, imamo lift na raspolaganju i mogu slobodno reći to su naši najzahtjevniji pacijenti, pacijenti koji zahtijevaju mnogo više truda i rada od strane i roditelja i ljekara i da im bar malo olakšamo njihov svakodnevni život. U to ime želio bih još jednom da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ove ideje posebno „Prvom udruženju roditelja“ i gospodinu Kneževiću i nadam se da ćemo ga svi koristiti na dobro svih, a najviše naših pacijenata – zaključio je dr Majić.

03.01.2023. godine

Završena ugradnja opreme lifta u okno, čime je zvanično završena izgradnja vertikalne invalidske platforme – lifta u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Sa ovim završetkom radova i ugradnjom lifta ispunili smo osnovni cilj projekta u 100% obimu a to je ugradnja i puštanje u opštu upotrebu lifta za potrebe korisnika i zaposlenih u Institutu za bolesti djece KCCG. Čime smo ispunili i jednu od osnovnih mjera Strategije za izgradnju objekata u javnoj upotrebi a to je pristupačnost istih djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom. Takođe, možemo navesti da smo ispunili i više od predviđenog cilja a to je da je objekat prilagođen i tipičnoj djeci korisnicima kolica ili slabe pokretljivosti, koji koriste usluge IBD-a na spratu ove ustanove gdje se nalazi većina specijalističkih ambulanti na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

I sprat

01.01.2023. godine

Počeo sa realizacijom projekat, finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava po osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2022. godinu, pod nazivom „Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem podrške za život u zajednici i jačanje kapaciteta NVO“. Vrijeme trajanja projekta je 6 mjeseci od 01.01. – 30.06.2023. godine a odobreni iznos za realizaciju istog je 23.986,16 €.

Opšti cilj programa: Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju sa posebnim akcentom na djecu, koja su u riziku od intersekcijske diskriminacije uz omogućavanje potpune ravnopravnosti sa drugim licima u svim oblastima uz jačanje kapaciteta organizacije, kroz obezbjeđivanje kontinuiranog pružanja servisa podrške.

Glavne aktivnosti projekta su: 1.Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom; 2.Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina; 3.Organizovanje okruglog stola; 4.Objavljivanje oglasa i odabir nezaposlenih lica za zapošljavanje 1 stručnog radnika i 6 saradnika; 5.Zapošljavanje i uključivanje u rad 1 stručnog radnika i 6 saradnika; 6.Edukativno-kreativne radionice i psihološka podrška za roditelje i mlade sa smetnjama u razvoju; 7.Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

30.11.2022. godine

Završena izgradnja okna lifta, spremna oprema za ugradnju istog.

12/13.11.2022. godine

Realizovana jedna od aktivnosti projekta, dvodnevna obuka po akreditovanom programu “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”. Finansijski podržanog od strane NVO “Staze” na osnovu konkursa “Jačanje kapaciteta civilnog društva za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga (uključujući obrazovne i psihosocijalne usluge) i promovisanje inovativnih pristupa za podršku najugroženijim grupama društva, uključujući djecu / omladinu, RE populaciju i osobe sa invaliditetom”, pod nazivom “Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a – PTSD“, koji finansira Evropska unija.

Opšti ciljevi programa obuke su: unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i ostvarivanje prava na korišćenje usluga u lokalnoj zajednici i njihov boravak u porodici. Obuka je besplatna i realizuje se u sklopu projekta Uspostavljanje inovativnih socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u skladu sa njihovim potrebema”. Na obuci je bio prisutan 21 učesnik, kojim će nakon završetka iste i predaje izvještaja Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, biti uručeni sertifikati o završenoj obuci.

04.11.2022. godine

Ocarinjena i primljena je oprema lifta. Počela izgradnja okna za kretanje vertikalne invalidske platforme-lifta u Institutu za bolesti djece KCCG na osnovu projekta odobrenog početkom ove godine od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi“. Potpisan je Ugovor o donaciji vertikalne invalidske platforme ili lifta od strane našeg udruženja sa KCCG. U okviru ovog projekta planiramo da riješimo jedan od dugogodišnjih prioritetnih problema u oblasti zaštite djece sa smetnjama u razvoju od intereskcijske diskriminacije, kad je u pitanju nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Jedna i glavna aktivnost ovog programa koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata a to je izgradnja vertikalne invalidske platforme ili lifta u centralnoj zgradi Instituta za bolesti djece (IBD).

01.11.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat finansijski podržan od strane Glavnog grada Podgorica pod nazivom “Pružanje socijalnih servisa podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju” na osnovu Konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2022. godinu iz oblasti socijalna i dječja zaštita i zaštita LSI.

Realizacija projekta je predviđena u trajanju od 4 mjeseca od 01.11.2022. – 28.02.2023. godine u odobrenom iznosu od 8.953,65 €. Opšti cilj programa je povećanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz obezbjeđivanje kontinuiranog pružanja usluga podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih usluga. Aktivnosti programa predviđaju angažovanje 3 saradnika i dva stručna radnika na pružanju usluge pomoć u kući i savjetodavno-terapijskih usluga za 38 korisnika.

28.09.2022. godine

Emisija RTCG Vaše priče

Upoznavanje javnosti sa opštim problemima sa kojima se susreću udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju a koji opterećuju i onemogućavaju nastavak rada i uopšte opstanak OLSI koje pružaju servise podrške djeci sa smetnjama u razvoju i LSI.

28.09.2022. godine

Potpisan Ugovor sa gradonačelnikom Glavnog grada Podgorica o realizaciji programa pod nazivom “Pružanje socijalnih servisa podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju” na osnovu Konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2022. godinu iz oblasti socijalna i dječja zaštita i zaštita LSI.

Izjava Predsjednika organizacije, Savo Knežević kazao je da je ova podrška prije svega potvrda predanog rada te nevladine organizacije, te će biti iskorištena na najbolji mogući način. 

Beograd, 24.09.2022. godine,

Organizovan tradicionalni šesti Sabor čovekoljublja Srbije u organizaciji Crvenog krsta Čukarica i gradske Opštine Čukarica.

Na poziv g. Zvezdana Bradića sekretara Crvenog krsta Čukarica u ovoj veoma značajnoj i po samom nazivu humanoj manifestaciji, učestvovalo je naše uduženje zajedno sa 30 ustanova socijalne i dječje zaštite, NVO i humanitarnih organizacija iz Srbije i Republike Srpske. S obzirom da smo bili jedini predstavnici iz Crne Gore, predstavili smo sistem socijalne i dječje zaštite koji se sprovodi u našoj zemlji i predstavili smo naš rad i servise podrške koje pružamo djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u proteklih 25 godina rada.

Ovom prilikom želimo da izrazimo veliku zahvalnost g. Bradiću i Crvenom Krstu Čukarica na pozivu za učešće i gostoprimstvu koje nam je ukazano od strane domaćina ove prvenstveno humane pa onda tradicionalne manifestacije, gdje nam je bila velika čast i zadovoljstvo da učestvujemo na istoj.

01.09.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat finansijski podržan od strane NVO “Staze” na osnovu konkursa “Jačanje kapaciteta civilnog društva za pružanje kvalitetnih socijalnih usluga (uključujući obrazovne i psihosocijalne usluge) i promovisanje inovativnih pristupa za podršku najugroženijim grupama društva, uključujući djecu / omladinu, RE populaciju i osobe sa invaliditetom”, pod nazivom “Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a – PTSD“, koji finansira Evropska unija.

Projekat pod nazivom “Uspostavljanje inovativnih socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u skladu sa njihovim potrebama” u trajanju od 01.09.2022. – 28.02.2023. godine sa opštim ciljem: Jačanje sistema socijalne i dječje zaštite u lokalnoj zajednici, sproveđenjem usluga podrške za život u zajednici u skladu sa opštim ciljem deinstitucionalizacije u post pandemijskom periodu, u trajanju od 6 mjeseci, odobren u iznosu od 12.554,68 €. Direktna ciljna grupa su: djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

01.08.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat finansijski podržan od strane ZZZ CG putem programa »Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad«, pod nazivom “Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” u trajanju od tri mjeseca za tri nezaposlena lica.

Opšti cilj programa: Povećanje stepena integrisanosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju u društvenu sredinu kroz uspostavljanje savremenog sistema socijalne i dječje zaštite i obezbjeđenje adekvatnog životnog standarda, kroz zapošljavanje na određeno vrijeme, posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica, radi očuvanja i unapređenja njihovih radnih sposobnosti, kao i ostvarivanje određenog javnog interesa u vidu pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženju i u kući.

10.07.2022. godine

30.06.2022. godine

Uspješno završena realizacija projekta odobrenog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” u trajanju od 01.03. – 30.06.2022. godine (4 mjeseca). Realizovane su sve aktivnosti predviđene planom programa i to: 1. Zaposleno 17 saradnika i 1 stručni radnik na pružanju usluge pomoć u kući za 21 korisnika, četiri mjeseca; 2. Organizovana jednodnevna posjeta, susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju na Žabljaku.Takođe, postignut je Opšti cilj programa: Obezbijeđeno pružanje licencirane usluge podrška za život u zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Oblast u kojoj smo realizovali program je zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa prioritetom jedan javnog konkursa, pružanje usluga socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života, od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog projekta u našem udruženju je pružena usluga podrške za život u zajednici, pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju do 27 godina života, za 21 korisnika u 8 časovnom radnom vremenu, pet radnih dana.

29.06.2022. godine

Na osnovu projekta odobrenog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” u trajanju od 4 mjeseca, realizovana je jedna od aktivnosti istog, susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Ova aktivnost se odnosila na jednodnevnu posjetu lokalnom udruženju roditelja i posjetu turističkim destinacijama na sjeveru Crne Gore. U ovom slučaju posjetili smo Opštinu Žabljak i upoznali se sa kulturnim i turističkim znamenitostima ovog grada.

11.05.2022. godine

Potpisan Ugovor o nabavci vertikalne invalidske platforme

Na osnovu jedne i glavne aktivnosti projekta odobrenog od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi” , potpisan je Ugovor o nabavci vertikalne invalidske platforme ili lifta sa renomiranom kompanijom iz ove oblasti TH Lift Beograd, koja ima svoje predstavništvo u Podgorici. Rok za isporuku opreme je 16-18 mjeseci od momenta potpisivanja ugovora, tako da se nadamo da ćemo do kraja godine imati ugrađen i u funkciji lift u IBD-u. U okviru ovog projekta planiramo da riješimo jedan od dugogodišnjih prioritetnih problema u oblasti zaštite djece sa smetnjama u razvoju od intereskcijske diskriminacije, kad je u pitanju nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Jedna i glavna aktivnost ovog programa koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata a to je izgradnja vertikalne invalidske platforme ili lifta u centralnoj zgradi Instituta za bolesti djece (IBD).

Članovi plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastup na trećem Međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu završili su sa 14 medalja – osam �� i po tri �� i ��

Doprinos ovom izvanrednom uspjehu dali su i članovi Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Filip Šćepanović, Nikola Đukić, Tomas Radulović, Marija Marić i Ivana Kićović osvojivši tri zlate, jednu srebrnu i dvije bronzane medalje.Takmičare je predvodio trener Boško Radulović.✔️Organizatotor trećem Međunarodnom paraplivačkom mitingu u Sarajevu, na Olimpijskom bazenu Otoka, bio je sarajevski plivački klub Spid.��

21.03.2022. godine

Saopštenje za javnost povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između KCCG i Prvog udruženja roditelja

01.03.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat odobren od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja pod nazivom “Pružanje usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina života” u trajanju od 4 mjeseca. Odobreni iznos za realizaciju programskih aktivnosti ovog programa je 32.559,25 eura. Partner na projektu je NVO “Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore”- NARDOS.

Opšti cilj programa: Obezbijeđeno pružanje licencirane usluge podrška za život u zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju i LSI do 27 godina, kroz vaninstitucionalni oblik podrške.

Oblast u kojoj se realizuje program je zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa prioritetom I javnog konkursa, pružanje usluga socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života, od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog projekta u našem udruženju će se pružati usluga podrške za život u zajednici, pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju do 27 godina života, za 21 korisnika u 8 časovnom radnom vremenu, pet radnih dana.

Kao licencirani pružalac usluge pomoć u kući za 21 korisnika, ispunili smo Standarde za pružanje usluge pomoć u kući na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici i posjedujemo licencu za pružanje usluge u roku od 6 godina.

01.01.2022. godine

Počeo sa realizacijom projekat odobren od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pod nazivom “Smanjenje intersekcijske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju, pružanjem podrške za život u zajednici putem obezbjeđenja pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi” u trajanju od 6 mjeseci. Odobreni iznos za realizaciju aktivnosti ovog programa je 20.000 eura.

Opšti cilj programa: Smanjenje intersektorske diskriminacije djece sa smetnjama u razvoju uz omogućavanje potpune ravnopravnosti sa drugim licima u svim oblastima kroz obezbjeđivanje pristupačnosti objektima u javnoj upotrebi. U okviru ovog projekta planiramo da riješimo jedan od dugogodišnjih prioritetnih problema u oblasti zaštite djece sa smetnjama u razvoju od intereskcijske diskriminacije, kad je u pitanju nepristupačnost objekata u javnoj upotrebi. Jedna i glavna aktivnost ovog programa koja će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljenje potreba naše ciljne grupe je rješavanje pristupačnosti objekta u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata član 2. tačka 13 a to je izgradnja vertikalne invalidske platforme ili lifta u centralnoj zgradi Instituta za bolesti djece (IBD).

01.02.2022. godine

Uspješno završena realizacija projekta odobrenog od strane ZZZCG na osnovu programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, pod nazivom “Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”. Program je realizovan u trajanju od tri mjeseca u periodu od 02.11.2021. do 01.02.2022. godine, gdje smo radno angažovali ugovorom o radu na određeno osmočasovno radno vrijeme 6 nezaposlenih lica sa evidencije Biroa rada Podgorica. Stručni saradnici radno-okupacioni terapeuti pružili su stručnu podršku za 38 korisnika a saradnici su pružili podršku troje djece sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kroz uslugu pomoć u kući.

22.01.2022. godine

Zahvaljujući našim prijateljima iz emisije Horizonti RTVCG, da se malo podsjetimo koje su to bile najznačajnije aktivnosti pojedinih OOSI, OSI i roditeljskih udruženja djece i mladih sa smetnjama u razvoju u 2021. godini.

https://rtcg.me/tv/emisije/informativni/horizont/348987/horizont-20012022.html

18.12.2021. godine

Naši predstavnici udruženja prisustvovali su na poziv od strane Ministarstva ekonomskog razvoja na sajmu predstavljanja uspješnih EU projekata, koji je otvorio Ministar g. Jakov Milatović a pozdravni govor je uputila putem video poziva ambasadorka EU u Crnoj Gori gđa Oana Kristina Popa. Veoma smo zadovoljni i ponosni što je naš program prepoznat od strane Ministarstava i EU, kao uspješan projekat i zaslužio je ovakvu vrstu prezentacije.

8.11.2021. godine

Predstavljanje uspješnih EU projekata

Učešće našeg udruženja na sajmu predstavljanja uspješnih EU i ostalih projektata Ministarstva ekonomskog razvoja u TC Delta City. Predstavljen projekat “Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”, podržan od strane Ministarstva finansija i socijalnog saranja, koofinansiran od strane EU i Vlade Crne Gore kroz program zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Obilježavanje 75 godina rada UNICEF-a

Čestitamo našim prijateljima UNICEF-u jubilej 75 godina od početka rada a posebno Kancelariji UNICEF-a za Crnu Goru, koja našoj djeci intezivno pruža nesebičnu podršku već 28 godina.

Emisija RTVCG

Emisija posvećena promociji programa koji se realizuje u našem udruženju, “Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”, na osnovu programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Program koofinasiraju EU i Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

02.11.2021. godine.

Počela realizacija odobrenog programa od strane Upravnog odbora ZZZCG, na osnovu Javnog konkursa za realizaciju programa Javnog rada “Direktno otvaranje radnih mjesta – javni rad”, pod nazivom “Stručna podrška u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”. Program je odobren za realizaciju na vremenski period od tri mjeseca za 6 lica.

OBUKA

Predstavnik Prvog udruženja roditelja bio je prisutan na on-line obuci “Indikatori socijalne i dječje zaštite sa fokusom na usluge u zajednici“, koja se održala u srijedu, 28. aprila 2021.g. u trajanju od 09:00 do 14:00 časova. Obuka je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i lokalnih sekretarijata, ustanova i organizacija relevantnih za socijalnu i dječju zaštitu, a naročito za uspostavljanje i razvoj usluga u skladu sa potrebama građana. Obuku je vodila konsultantkinja Milica Stranjaković u okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori shodno dogovoru i odobrenju Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Mišljenja smo da je za nas ova obuka bila izuzetno važna s obzirom na sve veći broj obaveza izvještavanja prema državnim i međunarodnim akterima, a po utvrđenim indikatorima, kao i imajući u vidu da je raspolaganje pravovremenim i pouzdanim informacijama i podacima o postojećim uslugama socijalne i dječje zaštite, izvorima finansiranja, obuhvatu i podacima o korisnicima koji te usluge koriste, neophodan preduslov za svako planiranje, razvoj i praćenje pružanja i dostupnosti usluga, i sprovođenje lokalnih planova socijalne i dječje zaštite.

Takođe, predstavnik Prvog udruženja roditelja bio je prisutan na obuci “Osiguranje kvaliteta usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou i standardi usluga socijalne i dječje zaštite”.

Mapa puta za reformu socijalne zaštite, sastanak sa predstavnicima i predstavnicama nevladinih organizacija

Pozdravljajući prisutne gospođa Preksha Golchha, vodeća savjetnica za socijalnu politiku sa Instituta za istraživanje ekonomskih politika (EPRI), istakla je da je urađena analiza političkog okvira, u smislu procjene rizika i ranjivosti kao i intervjui sa akterima iz sistema socijalne zaštite i socijalnog staranja. Tim je nastojao da napraviti reformske korake, koji mogu poboljšati sistem i dosegnuti do svih kojima je podrška potrebna. Posebna pažnja posvećena je uslugama, onima koji ih pružaju da ih pružaju na bolji način, zatim pomoć kapacitetima Centara za socijalni rad, i podrška krajnjim korisnicima. Analiza zadovoljstva korisnika ostala je za kasniju fazu.

Komentari i preporuke u vezi Analize socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori od strane predstavnika Prvog udruženja roditelja i NVO Nardos-a.

Održan sastanak sa predstavnicima NVO koje se bave pravima osoba sa invaliditetom

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Vlada Crne Gore zalažu se za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i za reformu sistema koji će, u krajnjem, osigurati da svi građani ovog društva imaju iste mogućnosti u svim životnim sferama. Osnovni princip rada ove Vlade je inkluzivnost i, u skladu sa tim principom, sve odluke će se donositi u najvećem mogućem koncenzusu, istakao je ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić, na sastanku koji je danas održan sa predstavnicima NVO čiji rad je posvećen zaštiti prava osoba sa invalididetom, kako bi se razmijenila mišljenja o unapređenju njihovog položaja u društvu. „Moje jedino očekivanje je adekvatan pristup prema osobama sa invaliditetom, jer će jedino takav pristup imati dugoročan efekat. Mi još uvijek nemamo riješeno pitanje reprezentativnosti OSI u tijelima koja se bave poboljšanjem našeg položaja. Želimo da imamo jednake šanse i mogućnosti za zaposlenje, kakve imaju i lica bez invaliditeta. Invaliditet je fenomen, ne problem i samo ograničenja i prepreke koje nam društvo postavlja ga pretvaraju u problem“ saglasni su predstavnici NVO. Na sastanku su identifikovani neki od problema sa kojima se u Crnoj Gori suočavaju osobe sa invaliditetom. Organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem prava OSI do sada su bile nedovoljno uključene u proces donošenja politika i odluka u ovoj oblasti. Sagovornici su saglasni da ova praksa mora odmah biti promijenjena i stoga će Vlada biti istinski partner svima koji se iskreno zalažu za poboljšanje položaja OSI. „Danas smo ovdje da čujemo koji su vaši, kako kratkoročni, tako i srednjoročni, prioriteti. Mi smo otvoreni za sve vaše sugestije i predloge, kako bismo zajednički pronašli rješenje za probleme sa kojima se suočavate i otklonili sve prepreke koje onemogućavaju da date svoj puni doprinos kao građani Crne Gore. Pred nama je i formiranje Savjeta za prava lica sa invaliditetom u čijem radu ćemo sarađivati. Otvoreni smo za sve predloge i inicijative za izmjenu zakonskih okvira koji se tiču ove oblasti“ naglasio je državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović. Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja naglasili su da će sastanci ove vrste biti redovna praksa, kako bi udruženja koja se bave zaštitom prava OSI bila od samog početka uključena u proces donošenja odluka. Najavljeno je da će biti sprovedena stroga kontrola raspodjele budžetskih sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima koja se bave ovim pitanjem.

https://www.flickr.com/photos/vladacg/albums/72157718507117970/with/51067560693/

Podrška

Na osnovu Javnog poziva od strane Ministarstva javne uprave, poslata podrška za našu koleginicu Sabru Decević predsjednicu NVO Djeca Crne Gore, organizacija koja je član NVO Nardos-a, za člana Savjeta za prava djeteta, gdje je odlukom Komisije izabrana za isto.

Sporazum o saradnji sa NVU Zračak Nade iz Pljevalja

Potpisan sporazum o saradnji sa NVU Zračak Nade iz Pljevalja o dodjeli dva tablet uređaja na korišćenje djeci i mladima sa smetnjama u razvoju školskog uzrasta, koji su članovi Prvog udruženja roditelja.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dana 24.02.2021. godine

Prisustvo predsjednika Prvog udruženja roditelja na Četvrtoj sjednici odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na kojoj je prva tačka dnevnog reda i jedna od bitnijih tema bilo predstavljanje Studije “Višedimenzionalno siromaštvo djece u Crnoj Gori”, koja je sačinjena u saradnji istraživača iz UNICEF-ove Kancelarije za istraživanje – Innocenti u Firenci i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori a u kojoj su dali svoj doprinos članovi Prvog udruženje roditelja.

DONACIJA

Potpisan ugovor o poklonu sa KBC CG o donaciji dva infusomata za odjeljenje IBD endokrinologije, koja su kupljena zahvaljujući finansijskoj podršci od strane kompanije BioMarin Europe Ltd.

Izrada i dostavljanje a potom pismeno odobrenje privremenog izvještaja o napretku (narativni i finansijski) od strane ugovornog tijela za period od 01.03.2020. do 28.02.2021. godine, za projekat “Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladine sa smetnjama u razvoju”, po ugovoru o grantu broj CFCU/MNE/112 podržanog u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji je ko-finansiran od strane Vlade Crne Gore i Evropske unije.

OBUKA

Održana prilagođena obuka za korisnike bespovratnih sredstava – Izvještavanje u vezi šeme grantova “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”, poziv za podnošenje predloga projekata: EuropeAid/162650/IH/ACT/ME. Projekat “Tehnička pomoć operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”, pružajući podršku resornim ministarstvima u primjeni SOPEES-a, organizovali su jednodnevni trening po mjeri kako bi se podržala priprema privremenih i završnih izvještaja dodjeljenih korisnicima granta. Cilj oba treninga je da se učesnici upoznaju sa pripremom privremenog i završnog izvještaja, prema potrebi. Trening je vodila stručna konsultantkinja gđa Aleksandra Čalošević a na istom su prisustvovali predstavnici Prvog udruženja roditelja, koordinator programa Milica Šćepanović i predsjednik udruženja Savo Knežević.

PRUŽANJE SERVISA PODRŠKE ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID 19 VIRUSA

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu izradio je i dostavio sertifikate za učesnike obuke “Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom”. koju je realizovalo NVO “Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“, kroz projekat „Usluga podrške za život u zajednici – pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ koji je podržan u okviru  Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, koji je ko-finansiran od strane Vlade Crne Gore i Evropske unije.

The Institute for Social and Child Protection prepared and submitted certificates for the participants in the training “Basic training for providing  services help in house to children and youth with disabilities and adults with disabilities” implemented by the NGO “First Association of Parents of Children and Youth with Disabilities” through the project “Community Life Support Service –  Help in house for Children and Youth with Disabilities” which is supported under the EU and Montenegro Employment Program, education and social policy, which is co-financed by the Government of Montenegro and the European Union.

OBUKA

Podgorica, 18.02.2021.godine.

Predstavnici Prvog udruženja roditelja Milica Šćepanović i Savo Knežević učestvovali su u petodnevnoj obuci “Pisanje projekata za EU fondove” u organizaciji Resursnog Centra CRNVO-a. Obuka je realizovana u dva modula, prvi modul od 18.-19.02. a drugi modul od 25.-27.02.2021.godine.

Podgorica, 02.02.2021. godine.

Predstavnik Prvog udruženja roditelja Savo Knežević učestvovao je na On-line (Zoom) obuci “Obuka o pripremi prijedloga za tematske programe EU dostupne OCD-ima, medijima i medijskim udruženjima u Crnoj Gori” u organizaciji EU TACSO 3, u trajanju od tri dana od 02.- 04.02.2021.godine.

ZA BORBU PROTIV SIROMAŠTVA KLJUČNO ZAPOŠLJAVANJE RODITELJA I PODRŠKA PORODICI

PODGORICA, 8. JANUAR 2021. – Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? – pitanje je koje su mladi reporteri UNICEF-a postavili Ombudsmanu i predstavnicima akademske zajednice i civilnog sektora kako bi podstakli pružanje veće podrške djeci pogođenoj siromaštvom. Pored kvalitetnog obrazovanja za svako dijete, kao neophodnog uslova za prekidanje međugeneracijskog ciklusa siromaštva, sagovornici su, kao ključne intervencije, prepoznali zapošljavanje roditelja i pružanje veće podrške roditeljima za brigu o djeci. Za Sava Kneževića, predsjednika Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore ‒ NARDOS, jedan od ključnih problema je zapošljavanje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Zbog 24-satne njege koju roditelji pružaju ovoj djeci, izuzetno im je teško da nađu adekvatan posao da bi mogli istovremeno da rade, brinu o djeci i povećaju prihode porodice. Stoga je socijalna pomoć ovim porodicama izuzetno bitna, kao i servisi podrške roditeljima da adekvatno brinu o djeci sa smetnjama u razvoju. „Ta socijalna primanja mogla bi da budu još bolja i mnogo veća jer su veliki troškovi, pogotovo kad se njeguje dijete sa smetnjama u razvoju. Takođe, neophodno je dalje razvijanje socijalnih usluga, poput dnevnih centara, koji su razvijeni u Crnoj Gori, i mnogobrojnih usluga koje pruža nevladin sektor kad su u pitanju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju. Potrebno je da se na još kvalitetniji način uključe državne institucije“, poručuje Knežević. Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se ovaj broj povećati usljed krize izazvane koronavirusom. Iako je ova kriza značajno uticala na svu djecu, najviše su pogođena upravo ona djeca koja su i prije nje rasla u siromaštvu, što znači da im treba dati prioritet kada su u pitanju mjere podrške.

Dodjela Zlatnog sertifikata

Na osnovu pet kriterijuma bonitetntne izvrsnosti i na osnovu dobijanja sertifikata bonitetne izvrsnosti u prethodne tri godine, od strane renomirane Kompanije Solvent Rating Crna Gora, našem udruženju je dodijeljen Zlatni sertifikat poslovne izvrsnosti.

Potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava

Odlukom Komisije o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2020. godinu pod nazivom  „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“, na osnovu koje je odobreno finansiranje projekta pod nazivom ” Sprečavanje intersekcijske diskriminacije djece i mladih sa invaliditetom kroz pružanje servisa podrške ” u iznosu od 23.988,00 eura u trajanju od 9 mjeseci a dana 30.10.2020.godine izvršeno je potpisivanje Ugovora sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava za isti.

Saopštenje za javnost u vezi Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od strane Komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja od 09.10.2020. godine. Jutarnji program TV Vijesti. Smatramo da je ova Odluka od strane Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama a na osnovu procjene nezavisnih procjenjivača, kako je to definisano Zakonom o NVO članom 32a,b,v,g,d,đ,e,ž,z, netransparentna, neprecizna i na kraju možemo navesti nepoštena. Apelujemo na Komisiju i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, da javno objavi pored rang liste i broja bodova, listu na osnovu kojih kriterijuma i koji je broj bodova dodijeljen svakoj NVO od strane nezavisnih procjenjivača sa potpisom istih. Na ovaj način bi otklonili u ovom momentu sve opravdane sumnje na Odluku o raspodjeli sredstava i povećali transparentnost raspodjele koja je u zadnjih 20 godina bila predmet raznih špekulacija i sumnji.

Dana 05.10.2020. godine udruženje je počelo sa radom u vidu pružanja individualnih usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju (fizioterapeut, logoped i defektolog), uz poštovanje svih epidemioloških mjera radi zaštite od Covid 19 virusa, preporučenih od strane Instituta za javno zdravlje.

Dana 30.09.2020. godine završen je projekat pod nazivom “Personalni asistenti za podršku u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” finansiran od strane ZZZ CG na osnovu javnog Konkursa za realizaciju javnog rada “Personalni asistent” u trajanju od 4 mjeseca. Angažovana lica u okviru Javnog rada su edukovana za obavljanje posla personalni asistent u udruženju i u kući, uspostavljen je rad pet asistenata na pružanju podrške u udruženju i u kući za djecu i omladinu sa teškim smetnjama u razvoju. Realizacijom programa obezbijeđena je svakodnevna podrška i socijalna uključenost za petoro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Takođe, jedan od postignutih rezultata a koji nije očekivan je nastavak radnog angažovanja za tri personalna asistenta na poslovima pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u udruženju i u kući. Shodno opštoj epidemiološkoj situaciji usled širenja virusa Covid 19, posebna pažnja posvećena je zaštiti na radu zaposlenih i zaštiti korisnika, obezbijeđene su maske i dezinfekciona sredstva i data upustva zaposlenima o procedurama postupanja na radnom mjestu. Time je postignuta nesmetana realizacija aktivnosti u novonastaloj situaciji. Sam program realizovan je bez prepreka i problema i dao je pozitivne rezultate kako kod zaposlenih asistenata tako i kod korisnika i njihovih porodica.

Studenti da pomognu učenicima sa smetnjama u razvoju. Nekoliko udruženja koja pomažu djeci i mladima sa smetnjama u razvoju pozvali su na angažovanje studenata koji se školuju za nastavničku profesiju da podrže proces učenja učenika sa smetnjama u razvoju u predstojećoj školskoj godini. Savo Knežević, predsjednik Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS, za Jutarnji program TVCG kazao je da je ideja nastala na sastanku sa predstavnicima UNICEF-a.

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/293815/studenti-da-pomognu-ucenicima-sa-smetnjama-u-razvoju.html

Dana 24.09.2020. godine održan sastanak sa pomoćnikom direktora KCCG g.dr Nemanjom Radojevićem i Zaštitnikom prava pacijenata KCCG gđom. dr Almom Mutapčić uz podršku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Na sastanku smo upoznali predstavnike KCCG sa čestim problemima sa kojima se susreću roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i djeca i mladi sa smetnjama u razvoju prilikom pružanja zdravstvenih usluga od strane ove ustanove. Počev od pristupačnosti objekata do uspostavljanja raznih procedura kad je u pitanju pružanje zdravstvene zaštite djeci i mladima sa smetnjama u razvoju, naročito djeci sa elementima autizma. S obzirom da je ovo prvi sastanak ovakve prirode i to na zahtjev Zaštitnika prava pacijenata KCCG uz podršku Zaštitnika ljudskih prava i sloboda CG g. Bjekovića, sastanak je prošao u dobroj atmosferi uz uzajamno razumjevanje uz obećanje da će se u skorije vrijeme održati novi sastanak i da će se menađment ove institucije potruditi, da u narednom periodu poboljša i unaprijedi sve stvari po pitanju problema koje smo iznijeli.

Monitoring visits to Grant Beneficiaries by Project Implementation Unit (PIU) of the Ministry of Labour and Social WelfareCall for Proposals “Support to Provision of Social and Child Protection Services” EuropeAid/162650/ID/ACT/ME.

On the occasion of the World Health Day, in the context of the EU-funded project ‘Social talks – social dialogue for a better tomorrow’ we invite you to a round-table on the 7th of April 2021, 12.00- 2 PM on the topic of: The Western Balkans: The role of trade unions in building resilient healthcare systems post-Covid19: How to ensure effective social dialogue & interest representation?’

The Coronavirus outbreak provoked a global reassessment of values, and placed healthcare systems at the heart of every society. The general importance of public healthcare systems has become more evident than ever. Long before the crisis, and as a conditio sine qua non for the resilience of any society, CESI has advocated for more investment in the health sector and in its professionals. A performing public health system needs the involvement of the workforce. Information, consultation and participation of the workforce remains decisive for the sustainability of our healthcare systems. Social dialogue and interest representation in the process of the design and the reforms of health systems is hence crucial. In many countries of the Western Balkans, social dialogue structures have only reluctantly been put in place over the years. This particularly applied to the public health sector. Due to the ‘essentiality of the services provided, social dialogue and involving the workforce in decision-making seemed unfitted for the sector. Due to the Covid crisis, health staff faced greater safety risks at work and suffered additional major work overload. Challenges related to lacking capacities in terms of personnel and equipment, as well as deficient work organisations, worsened. Despite this, already fragile social dialogue schemes further weakened.

Sastanak organizacija civilnog drustva, pružalaca socijalnih usluga Zoom platforma 05.04.2021.

Postovani, Ovom prilikom Zelim da Vas pozovem na sastanak organizacija civilnog drustva koje su aktivne u polju pruzanja socijalnih servisa. Sastanak ce se održati 05.04.2021, sa početkom u 11:00h. Naime, Nvo Juventas u sklopu projekta “Organizacije civilnog drustva na Zapadnom Balkanu i njihova uloga u pruzanju socijalnih usluga i prevenciji socijalne iskljucenosti” uspostavija nacionalnu platformu koju ce činiti organizacije koje su aktivne u pruzanju socijalnih i zdravstvenih usluga, promjena koje treba da doprinesu poboljanju uslova za organizacije civilnog drustva koje pruzaju socijalne servise, a posebno u dijelu odr¿ivosti njihovih servisa. Ova inicijativa je posebno vaina u periodu epidemije, buduci da su organizacije koje pruzaju usluge pogodene finansijskim problemima i suocene sa razlicitim teskocama, a da su nastavile da istim, ako ne i jacim intenzitetom pruzaju razlicite servise svojim ciljnim grupama. Osim toga, uspostavljanjem platforme relimo i da doprinesemo boljoj saradnji izmedu organizacija pruzalaca usluga. Planirano je da u pocetnom periodu platforma bude neformalnog karaktera, što u budućnosti moze biti izmijenjeno ukoliko članice pokažu interesovanje i zakljucimo da bismo tako mogli efektnije da se borimo za bolje uslove rada. Ideja je da prvi sastanak iskoristimo za mapiranje glavnih problema sa kojima se organizacije suocavaju, kao i da porazgovaramo o mogucim aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u procesu zagovaranja za bolje uslove.