• Projekat „Igrackoteka“ (Biblioteka igracaka u Udruženju) zapocet 1997. godine koji i sada traje.
 • Projekat „Dnevni boravak“ realizovan 2002. godine, gdje je lider i finansijer bio „Save the Children UK“ u Podgorici, a Udruženje je bilo partner.
 • Projekat „Mala škola u prirodi“ realizovan 2001. godine.
 • Projekat „Likovna kolonija“ realizovan u Udruženju od 2003. do 2005. godine.
 • Projekat „Djeca u posjeti …“ realizovan u periodu od 2002. do 2006. godine.
 • Projekat „Svaki dan je sjutra“ 2006. 2007. godina .
 • Projekat „Svi ce imati koristi“ 2006. 2007. godina .
 • Projekat „Za edukaciju roditelja“ od juna do oktobra 2007. godine.
 • Projekat „Nastavljamo zapoceto“ 2007- 2008. godine (realizacija u toku)
 • Projekat „ Za sigurniju buducnost“ 2007 – 2008. godine
 • Projekat „ Podrzimo zapoceto“ 2008. godina
 • Projekat „ Nabavkom kvalitetnije opreme do bolje rehabilitacije djece i omladine“ 2009. godina
 • Projekat „ Naša omladina „ jun 2009.
 • Projekat „ Polu-dnevni boravak“ januar-maj 2010.g.
 • Projekat „ Pruћanje usluge rehabilitacije i podrška vaspitanju i obrazovanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju Glavnog grada Podgorica.” 2010. – 2011.
 • Projekat „ Budi mi drug” – volonterski servis za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju avgust 2011. do aprila 2012.
 • Projekat „ Personalni asistenti  za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.2012-2015g.
 • Projekat „Asistenti u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.2012-2015g.
 • Projekat „Pužanje socijalnih servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i pružanje psihološke podrške roditeljima”-2013g.
 • ProjekatPružanje servisa podrške i rehabilitacije djeci i omladini sa smetnjama u razvoju“-2014.g
 • Projekat „Pružanje servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja”-2015g.
 • Projekat “Nastavak kontinuiranog pružanja servisa podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta roditelja”-2016g.
 • ProjekatServisi podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima“ Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću ; 01.02.2017g.- 31.10.2017. g
 • ProjekatPersonalni asistenti za pomoć u udruženju za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju ”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 15.06.2017 – 15.10.2017. g
 • Projekat „Personalni asistenti za pomoć u udruženju za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju ”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 23.10.2017. g – 22.12. 2017.
 • ProjekatServisi podrške za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i stručna podrška roditeljima“- Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću , 01.10.2017g. do 07.2018. g. U okviru projekta, kao saradnik na istom od strane NVO “Dobar život” realizovana je edukacija i seminar “Roditelj-terapeut”, energetska medicina u stimulaciji potencijala djece sa smetnjama u razvoju.
 • Projekat „Personalni asistenti za podršku u udruženju za djecu i omladinu sa invaliditetom.”-preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period 30.03.2018. g – 29.09. 2018.
 • Projekat „Personalni asistent“ – preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2019. g – 12.09. 2019. godine, angažovano 10 asistenata.
 • ProjekatPodrška djeci i omladini sa invaliditetom i njihovim roditeljima“ – odobren na konkursu Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2018. godinu; Period realizacije od 01.05.2019. do 30.04.2020. godine .
 • Projekat ” Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju”– finansijski podržan od strane Ministarstva finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), uz kofinansiranje EU na osnovu poziva “Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite”. Period realizacije od 01.03.2020 -28.02.2022.g.
 • Projekat „Personalni asistent“– preko konkursa Javnih radova ZZZ CG.- period realizacije 13.05.2020. g – 12.09. 2020. godine, angažovano 5 asistenata.