NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

First parent’s association for children and youth with disabilities.

O nama

NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“ počelo je sa radom u oktobru 1997g. i prvo je formirano udruženje roditelja ovog tipa u Crnoj Gori. U februaru 2000. g. preregistrovano je u NVO i upisano u registar NVO pod rednim brojem 378 kod nadležnog ministarstva. Nastalo je okupljanjem roditelja u okviru programa ” Igračkoteka“ tj. Biblioteka igračaka pod pokroviteljstvom Save the children. Udruženje je dobrovoljna, samostalna, neprofitna , socio-humanitarna organizacija čiji je osnovni cilj postizanje najvećeg mogućeg stepena samostalnosti, edukacije i socijalne inkluzije djece i omladine sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju.

Misija

Naša MISIJA je uticanje na stvaranje jednakosti i potpune integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u sve sfere društva, bez obzira na stepen i vrstu smetnje, podrškom razvoju usluga zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, jačanje porodice kao i podizanje nivoa svijesti društva o njihovim pravima i mogućnostima.

Vizija

Naša VIZIJA je stvoriti uslove u društvu koji će djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju prihvatiti bez vrijednosnih ograničenja.

Cilj

Naš CILJ je okupljanje roditelja koji imaju djecu sa smetnjama u tjelesnom i mentalnom razvoju,građana humanista, donatora, sponzora i stručnjaka, koji žele da pomognu akcije udruženja radi socijalizacije, rehabilitacije, integracije u društvenu i radnu sredinu djece sa smetnjama u razvoju.

Finansiramo se od projekata, članarine i donacija.

NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju iz Podgorice je licencirani pružalac usluge pomoć u kući za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i licima sa invaliditetom do 27 godina života. Licencu je izdalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja 27.04.2020.godine.

Zadatak udruženja

Naš zadatak je sprovođenje aktivnosti na unapređenju i razvoju sistema socijalne, zdravstvene i vaspitno-obrazovne zaštite djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Usluge

Članovi Prvog udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici servisa podrške i usluga koje se pružaju u udruženju. Servisi podrške koji se pružaju u Prvom udruženju roditelja obuhvataju: integrisane usluge; individualni i grupni rad sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju na osnovu individualnog programa rada (fizioterapeuske, logopedsko-defektološke usluge, psihosocijalne i psihoterapijske usluge, savjetovanje i sl.); vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život i socijalizaciju (društvene aktivnosti, posjete drugim OOSI, kulturno-zabavne i sportsko- rekreativne manifestacije, izlete i sl.); pomoć u kući; savjetovanje i edukacija za roditelje; slobodne i dodatne aktivnosti i druge usluge u skladu sa Statutom i zakonom.

Kontaktirajte nas?

Upoznajte nas malo bolje!

Udruženje trenutno ima 131 djece i omladine sa smetnjama u razvoju od 1-34 godine (74 dječaka i 57 djevojčice) i preko 140 roditelja koji su volonteri u udruženju. Naravno, ne možemo govoriti o sistemskom i organizovanom servisu volontera jer roditelji volontiraju u zavisnosti od potrebe i projekata koje realizuje naše udruženje, a uglavnom se to odnosi na organizovanje pojedinih događaja, razne proslave i okupljanja bitna za udruženje. Vjerovatno bi volontersko angažovanje roditelja bilo veće da nisu opterećeni sa 24-oro časovnom njegom djeteta sa smetnjama u razvoju tako da objektivno nisu u mogućnosti da pruže svoj maksimum kad je upitanju volonterizam.

Realizovali smo preko 50 projekata i bili smo partneri mnogim relevantnim organizacijama kao što su Save the children UK, UNICEF, USAID, IRD, Coca Cola Hellenic, FAKT i CNF i dr. U realizaciji projekata koji su realizovani u Prvom udruženju bili smo partneri ili nosioci projekata sa državnim institucijama sistema i to sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Opštinom Glavnog grada Podgorica gdje imamo stalnu i odličnu saradnju.

Udruženje je član Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore-NARDOS i bili smo članovi koalicije NVO-a za izradu „Alternativnog izvještaja o stanju prava djeteta u Crnoj Gori. Takođe, bili smo u Koaliciji NVO za pisanje Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom od januara do jula 2017.g.   

Udruženje se nalazi u ulici Ivana Milutinovića br.5 Podgorica. Radimo u prostorijama od oko 180m kvadratnih na dva nivoa, koje smo dobili na korišćenje od Glavnog grada Podgorice kao vid podrške naporima koje ulažemo na poboljšanju kvaliteta života djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Implementiramo programe u vidu pružanja servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, podrška za život u zajednici.

Trenutno imamo dvadeset (20) zaposlenih lica: koordinator i asistent koordinatora odobrenih projekata i ostalih servisa podrške koji se pružaju u našem udruženju , tri fizioterapeuta, 1 stručnog radnika-psiholog, 14 saradnika za pružanje usluge pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, po ugovoru o radu na određeno radno vrijeme. Stručnu podršku korisnicima honorarno pružaju još dva (4) stručna lica: logoped, defektolog i voditelj radionica i po potrebi dječiji fizijatar, koji svakodnevno pružaju stručnu podršku za 60-oro djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Administrativno-finansijske poslove vodi sekretar udruženja i koordinator projekata koji je predsjednik udruženja i ovlašćeno lice za zastupanje istog.

S obzirom da u kontinuitetu godinama sprovodimo slične aktivnosti prostor je opremljen sa neophodom opremom za rad predviđen projektima. Raspolažemo sa salom za fizikalni tretman koja je opremeljena neophodnom fizikalnom opremom, strunjačama, stolovima za fizioterapeutski tretman, trenažno biciklo, kosa ravan, lopte, tegovi, kvadriceps, i sl.kao i dobro opremljenim logopedskim i defektološkom kabinetom (kasfa sistem, vibrafon sa sondama kao i velikim brojem didaktičkog materijala). Raspolažemo i kancelarijskim prostorom opremljenim potrebnom opremom za rad dva lica na administrativnim poslovima i poslovima projektne koordinacije. Posjedujemo adekvatan prostor za obavljanje obuke koji je pristupačan svim licima bez obzira na vrstu smetnje. Kompletan prostor je pristupačan i ako se nalazi na dva nivoa ( kosa ravan, vertikalna invalidska platforma – lift ) prilagođen je za kretanje i boravak djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

U dugogodišnjem radu veliki je broj donatora i prijatelja koji su podrželi naše napore a najznačajniji su: Glavni grad Podgorica, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Fakt i CNF, Zavod za zapošljavanje CG, Podgorička banka otp group, Coca Cola Helenik CG, Grawe osiguranje a.d.Podgorica.

Takođe, izražavamo posebnu zahvalnost Kancelariji UNICEF-a za Crnu Goru, bez čije saradnje i podrške u poslednjih 11 godina, naše udruženje roditelja a naročito djeca sa smetnjama u razvoju, ne bi imali ovoliku pažnju i razumjevanje od strane šire javnosti i podršku od strane institucija sistema.

Već 26 godina udruženje u svojim prostorijama sprovodi različite programe rehabilitacije i podrške i svi projekti su doprinijeli okupljanju roditelja, druženju i napretku djece i omladine sa smetnjama u razvoju, praćeni od strane raznih stručnih lica i svi projekti su davali pozitivne rezultate. U 26-o godišnjem radu u saradnji sa najboljim stručnim licima u Crnoj Gori iz oblasti defektologije i fizikalne rehabilitacije pružali smo servise podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Kroz različite slobodne i projektne aktivnosti unapređivali smo praksu i davali dobar primjer prakse relevantnim činiocima o adekvatnim i uspješnim načinima podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju. Medijski smo prezentovali naš rad i postignuća i na taj način podizali svijest lokalne zajednice i vidljivost o potrebama i pravima naše ciljne populacije.

Kao primjer dobre prakse možemo navesti više primjera u 26 godišnjem radu, a jedan od novijih primjera je da smo prvo roditeljsko udruženje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje je učestvovalo u Koaliciji NVO za pisanje Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o pravima lica sa invaliditetom od januara do jula 2017g. Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat dugogodišnjeg zagovaranja, predlaganja i praćenja primjene UN CRPD od strane OOSI u Crnoj Gori i njihovih monitoring izvještaja u različitim oblastima, kao i Studija praktične politike, istraživanja i percepcije diskriminacije, i drugih analiza na kojima su radile i rade OOSI. Alternativni izvještaj se zasniva i na iskustvima OSI iz prakse i izvještavanju medija, te analiza i iskustava osoba s invaliditetom koji su dostavljeni Koaliciji tokom pripreme Izvještaja.(Projekat podržan od strane International Disability Alliance – IDA).

Takođe, posebno smo ponosni na to što smo početkom 2023. godine u saradnji sa Kliničkim centrom Crne Gore donirali i pustili u rad lift za potrebe Instituta za bolesti djece u Kliničkom centru Crne Gore, što je nemjerljiv doprinos našeg udruženja svim korisnicima IBD-a tj najmlađoj populaciji našeg društva poslije 43 godine od osnivanja i rada ove ustanove.

Od 27.06.2010. godine jedni smo od osnivača i članica Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – “NARDOS”.