Sabor Čovekoljublja – Beograd 2023.

Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju – Kolašin i Bijelo Polje 2023.

Susreti djece i mladih sa smetnjama u razvoju – Pljevlja 2023.

Sajam i prezentacija uspješnih projekata odobrenih od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i EU.

Naša druženja i predstavljanje udruženja našta smo posebno ponosni