TIM

RUKOVODSTVO


savo_knezevic

Predsjednik udruženja – Savo Knežević

nema

Podpredsjednik udruženja – Sandra Šcepanović


UPRAVNI ODBOR


Predsjednik Upravnog odbora – Dostana Milatović-Beba

Član – Slavujević Nataša-Nađa
Član – Bukilić Milanka
Član – Vukčević Marica
Član – Bero Sara


STRUČNI TIM


image-77172779067bc0a7290d71a3871ab7b0d2002c1f689f28f54d71cdb02b9dd088-VTijana Joksimović – specijalista primijenjene fizioterapije


image-ae157e763fa1a9b20c2674dae9ff20d8834c479ca9c79906226c6527aa929c5a-VDragana Rašović 
specijalista primijenjene fizioterapije

Milica Božović – specijalista primijenjene fizioterapije

Goran Srdanović – specijalista primijenjene fizioterapije

Vukasevic Milodarka - logopedMilodarka Vukaševic – dipl. defektolog – logoped


image-6594f8cc6c2c767c270092e28bb8743ba72293620be5f00c05caf05fc6a51d02-VJadranka Radulovic –
dipl. defektolog – tiflolog

nemaSosa Martinaradni terapeut


ADMINISTRACIJA


Scepanovic Milica - sekretar administrator

  Milica Šćepanović Administrativni sekretar


Kontinuitetu i kvalitetu dosadašnjeg rada doprinijeli su raniji članovi stručnog tima:


Tanja Bošković – bechelor primijenjene fizioterapije

Marija Miljanić – bechelor primijenjene fizioterapije

Darko Jovović – bechelor primijenjene fizioterapije

Jelena Kržic (Pavičević) – dipl. defektolog – logoped

Aleksandar Mijatović – dipl. defektolog

Ljiljana Pejović – bechelor primijenjene fizioterapije

Božidarka Mrdak – dipl. fizioterapeut

Alisa Škrijelj – dipl. fizioterapeut

Marija Mičović – student psihologije,radni terapeut

Biljana Knežević – specijalista primijenjene fizioterapije

Milica Ukšanović – specijalista primijenjene fizioterapije