Potpisivanje ugovora

Dodjela sertifikata

Proslava rođendana

Dodjela nagrada Iskra u organizaciji Fakt-a. Cetinje,decembar 2019. godina.

Jedno lijepo druženje u Sarajevu i na drugom međunarodnom skupu djece i mladih sa smetnjama u razvoju, Gradiška, maj 2019.godina.